Beschikbaarheid

Liens thuis heeft momenteel ruimte voor nieuwe gastkinderen. Dit veranderd echter met enige regelmaat door grote vraag, verandering van baan ouders, verhuizingen, verandering van dagopvang naar bso etc. Wilt u weten of Liens thuis ruimte heeft voor uw kind(eren)? Neem gerust vrijblijvend contact op!